USG stawu barkowego Warszawa – klucz do prawidłowej diagnostyki

Badanie ultrasonograficzne barku wykonywane jest w celu oceny struktur stawu ramiennego, stawu barkowo-obojczykowego i znajdujących się w obrębie stawu tkanek miękkich. USG pozwala ocenić struktury, takie jak ścięgna, torebki stawowe, chrząstki, mięśnie, więzadła i błony maziowe. Pozwala ocenić także obecność płynu stawowego. W celu pełnej oceny kondycji stawu barkowego, wraz z badaniem ultrasonograficzny wykonuje się rentgen barku, który ma na celu określenie stanu kości. Badanie to jest nieinwazyjne, bezbolesne i nieszkodliwe. Charakteryzuje się dużą precyzją, przez co jest chętnie wybierane przez ortopedów.

Bark – złożony staw, złożony problem

Staw barkowy jest stawem złożonym, który składa się z wielu mięśni, więzadeł, ścięgien i torebek stawowych. Szczególnie ważne na etapie diagnostyki kondycji barku jest kompleksowe badania ścięgien stożka rotatorów, który składa się z czterech mięśni – mięśnia podgrzebieniowego, obłego mniejszego, nadgrzebieniowego i podłopatkowego. Ścięgna te tworzą pierścień w miejscach swojego przyczepu – na głowie i nasadzie kości ramiennej. To właśnie uszkodzenie stożka rotatorów jest najpopularniejszym schorzeniem barku i najczęstszą przyczyną dolegliwości bólowych.

USG stawu barkowego Warszawa – wnikliwa analiza

Ultrasonograficzna ocena kondycji stawu barkowego pozwala określić częściowe lub całkowite uszkodzenie ścięgien w obrębie stawu. Najbardziej narażony na przeciążenia jest mięsień nadgrzebieniowy. Wykonując badanie możemy określić naderwanie lub całkowite zerwanie mięśnia, ocenić zwapnienia w stożku rotatorów czy tendinopatię w stawu barkowym. Dużą zaletą tego badania jest możliwość przeprowadzenia go w płaszczyźnie dynamicznej, co pozwala określić wszystkie struktury stawowe w ruchu. Można tym samym ocenić zespół ciasnoty przestrzeni podbarkowej.

USG zalecane jest wszystkim pacjentom, u których występują dolegliwości bólowe i ograniczenia ruchomości stawu.

Badanie ultrasonograficzne – geneza i powstanie

USG mięśni i ścięgien to podstawowy krok w przypadku występowania jakiejkolwiek bolesności. Pozwala na skutecznie określić źródło bólu i ocenić wielkość problemu. Najczęściej wykonuje się je w przypadku zmian pourazowych, stanów zapalnych, krwiaków i procesów naprawczych w tkance mięśnia. Umożliwia także ocenę mięśni pod kątem blizn pourazowych, zmian guzowatych i występowania ewentualnych ciał wolnych, które nie są uwidocznione na zdjęciu rentgenowskim. Badanym obszarem jest najczęściej cała jednostka mięśniowo-ścięgnista – rdzenie ścięgniste, kaletki okolicy mięśni i ścięgien, powięzi mięśniowe, ścięgna razem z przyczepami, brzuśce mięśniowe. Podstawową zaletą badania jest jego nieinwazyjność. Jest ono także bezbolesne i tanie. Umożliwia uzyskanie obrazu w czasie rzeczywistym, zarówno w płaszczyźnie statycznej, jak i dynamicznej. Aktualne zaawansowanie technologiczne pozwala na diagnozowanie wszystkich mięśni.

USG Warszawa – zarys historyczny

Historia USG związana jest ściśle – co ciekawe – z wojskiem, a dokładniej mówiąc z badaniami laboratoryjnymi, których celem było wykrywanie wad w metalach. Działo się to już podczas pierwszej wojny światowej. Do szpitali ultrasonograf dotarł na przełomie lat 60. I 70. XX wieku. Wówczas stosowany był przede wszystkim w diagnostyce płodu.

Za rok przełomowy uznaje się 1951, kiedy to powstał pierwszy skaner, pozwalający obrazowo badań organy w prezentacji typu B. Wtedy, też zaczęto badać kamienie w pęcherzykach żółciowych, nerkach i guzy sutków. Rozpoczęto równocześnie diagnostykę ultrasonograficzną w położnictwie.  Trzy lata później zbudowany został pierwszy skaner ultrasonograficzny, który pozwalał na prezentację w trybie M, wykorzystując obrazowe ruchy zastawek serca. W 1954 roku wykonano pierwszą analizę ruchu zastawek serca przy użyciu efektu Dopplera. Miało to miejsce w Japonii.

Kilkadziesiąt lat użytkowania sprawiło, że badania ultrasonograficzne posiada dzisiaj sporą renomę, jest chętnie wybierane i pozwala na sprawną diagnostykę.